Betingelser

Tilmelding sker per mail, kontaktformular eller brev, ved tilmelding udsender vi en forhåndsreservation til deltageren, tilmelding er bindende, når booking informationer og 50 % af indbetaling er foretaget.

Betaling kan foretages med kreditkort, pay pal konto eller til vores bank : Banca Populare Emilga Romanga, nærmere oplysninger fremgår af den udsendte tilmeldingsformular.

Betalingsbetingelser: Det fulde beløb skal være indbetalt senest 30 dage før kursets afholdelse, ved tilmelding betales 50 % af kursets pris.

Deltagere optages på kurserne efter først til mølle princippet.

Kurser kan aflyses 14 dage før start ved for få deltagere. Tilmeldte deltagere, vil blive tilbudt andet kursus eller får indbetalte penge retur.